Doelstellingen

U bevind zich hier: Home nl / Algemeen / Doelstellingen

 

Wij zijn een actieve club van ondernemers die consumenten in staat stelt prettig in ons dorp te kunnen winkelen met verschillende doelstellingen.

Onze missie is een zodanig klimaat te scheppen in Dalfsen dat de consumenten van het dorp en het buitengebied, de recreanten alsmede bewoners van Zwolle-Zuid naar hun volle tevredenheid kunnen winkelen in Dalfsen. Waarbij het voor de middenstand mogelijk moet zijn op een zelfstandige wijze een bestaan op te bouwen.

De vereniging is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente m.b.t. de uitbreiding van het winkelgebied in Dalfsen en aangezicht van Dalfsen (het waterfront).

Activiteiten om doelstellingen te bereiken:

  • Regelmatig overleg met het College van Burgemeester en Wethouders.
  • Collectieve consumenten benadering door de verschillende acties.
  • Onderhouden van contacten met MKB Nederland, de Kamer van Koophandel en plaatselijke belangenorganisaties als Horeca, Industriële Club Dalfsen, Typisch Dalfsen, Bevaarbaarheid van de Vecht maar ook Economisch Platvorm Dalfsen.
  • Gezamenlijke promotie van winkelgebied dorp Dalfsen.
  • Klimaat verbetering t.b.v. consument zodat aangenamer kan worden gewinkeld.
  • Zoeken, via deze overlegstructuren, naar raakvlakken en oplossingen voor de problematiek die zich voordoet m.n. op het gebied van verkeerscirculatie, parkeren, revitaliseren/ moderniseren van het winkelgebied, opwaardering van het oude centrum / Waterfront van Dalfsen, promotie van het winkelen in Dalfsen en het toeristenbezoek.
  • Bemiddelen bij de probleemoplossing voor ondernemers binnen onze mogelijkheden, evt. in overleg met bovengenoemde instanties. Ondernemers die lid zijn, kunnen contact met ons opnemen. Desgewenst plaatsen wij verzoeken of wensen van ondernemers op de agenda voor bespreking op onze bijeenkomsten met de gemeente en de genoemde belangenorganisaties.